Aquila Systems
online GPS monitorovanie vozidiel s knihou jázd
              
GPS sledovanie vozidiel a to aj formou jednorazovej investície bez ďalších faktúr a platieb.

GPS SLEDOVANIE VOZIDIEL - online monitorovanie vozidiel v reálnom čase, telemetria.

CENNÍK GPS MONITOROVANIA VOZIDIEL
(vhodné aj pre motocykle, lode, stavebné a poľnohospodárske stroje)

 

Naše služby poskytujeme formou jednorazovej investície (bez akýchkoľvek ďalších poplatkov a faktúr) alebo formou pravidelných platieb za služby. GPS monitorovanie prebieha v reálnom čase. Všetky uvedené služby poskytujeme bez viazanosti.
 

Nie sme platcom DPH. Uvedené ceny sú koncové.
 

 GPS monitoring formou jednorazovej investície
(bez ďalších platieb a faktúr)

 

Monitorovanie vozidiel v rámci územia EÚ
zariadenie MVT400 +  dátové služby EU LifeTime  ..........  270 €

EU LifeTime - jednorazová platba za zariadenie a dátové služby pre GPS monitorovanie vozidla v rámci územia EÚ, Nórska a Švajčiarska (ďalej len krajiny EÚ). Monitorovacia jednotka je súčasťou ceny. Dátové služby sú zabezpečované prostredníctvom našej SIM. Dátové služby sú viazané na zariadenie a sú poskytované    po celu dobu jeho životnosti. So službou EU LifeTime tak získate GPS monitoring  Vášho vozidla v rámci krajín EU s knihou jázd bez akýchkoľvek ďalších poplatkov a faktúr. Služba umožňuje aj monitorovanie vozidiel mimo územia EU (napr. Ukrajina, Srbsko, Albánsko atd.) - viď. nižšie.

 

Monitorovanie vozidiel v rámci územia Slovenskej republiky
zariadenie MVT400 +  dátové služby SK LifeTime  ..........  205 €

SK LifeTime - jednorazová platba za zariadenie a dátové služby pre GPS monitorovanie vozidla  v rámci územia Slovenskej republiky. Monitorovacia jednotka je súčasťou ceny. Dátové služby sú zabezpečované prostredníctvom našej SIM. Dátové služby sú viazané na zariadenie a sú poskytované    po celu dobu jeho životnosti. So službou SK LifeTime tak získate GPS monitoring  Vášho vozidla v rámci Slovenskej republiky s knihou jázd bez akýchkoľvek ďalších poplatkov a faktúr. Využívanie SK LifeTime neumožňuje dodatočné povolenie dátového roamingu a je určené výhradne pre monitorovanie vozidiel na území Slovenska.  

Cena neobsahuje montáž zariadenia do vozidla (cena viď. nižšie). 

 

  GPS monitorovanie vozidiel formou pravidelných platieb za služby

(formou ročného predplatného)

 

 

Monitorovanie vozidiel v rámci územia EÚ
 
zariadenie MVT400 + datove služby DATAEU na prvý rok prevádzky........ 115€
dátové služby DATAEU po ukončeni prvého roku ..........  60 € / rok

 

DATAEU - pravidelne spoplatňované dátové služby pre GPS monitorovanie vozidiel v rámci SR, krajín  Európskej únie, Nórska a Švajčiarska (ďalej len EU) s knihou jázd. Dátové služby sú zabezpečované prostredníctvom našej SIM.

 

 

Monitorovanie vozidiel v rámci územia Slovenskej republiky

zariadenie MVT400 + datove služby DATASK na prvý rok prevádzky........ 100 €
dátové služby DATASK po ukončeni prvého roku ..........  45 € / rok

 

DATASK - pravidelne spoplatňované dátové služby pre monitorovanie vozidiel na území Slovenskej republiky s knihou jázd. Dátové služby sú zabezpečované prostredníctvom našej SIM. Využívanie tejto služby neumožňuje dodatočné povolenie dátového roamingu a je určené výhradne pre monitorovanie na území Slovenska.

 

Cena neobsahuje montáž zariadenia do vozidla (cena viď. nižšie).  


 

  GPS monitorovanie vozidiel mimo územia EU

 

GPS monitoring vozidiel s dátovými službami EU LifeTime a DATAEU zabezpečuje GPS monitoring vozidiel aj mimo EU vo viac ako 200 krajinách sveta. Využívanie služieb monitorovania vozidiel mimo EU je spoplatňované 0,80 €/deň a platíte tak iba za skutočne vykonané jazdy. Za deň mimo územia EU považujeme každý kalendárny deň, v ktorom bolo vozidlo mimo EU bez ohľadu na dĺžku výjazdu. V prípade dlhodobého vyslania vozidla mimo EU je možné dohodnúť osobitne cenové podmienky podľa krajiny záujmu, alebo prerušenie GPS sledovania.

 

  GPS monitorovanie vozidiel bez našich dátových služieb

 

monitorovacia jednotka MVT400 ....... 98 €

 

Telekomuniakčné služby potrebné pre GPS monitorovanie vozidla  si zabezpečuje zákazník na vlastné náklady u mobilného operátora podľa vlastného výberu.  Zariadenie dodávame už nastavené podľa požiadaviek zákazníka. Možné je nastavenie na overenie polohy formou SMS alebo pripojenie do nášho systému pre online GPS monitoring vozidiel.

Využívanie našej aplikácie pre sledovanie vozidla s knihou jázd je spoplatňované cenou na jedno pripojené zariadenie  12 €/rok.

 

 

 

Montáž zariadení

Montáž zariadenia je pomerne jednoduchá a umožňujeme klientom vykonať ju svojpomocne, alebo v autoservise podľa vlastného uváženia. Montáž si zákazník zabezpečuje na vlastné náklady. Montážny návod: instalaciaMVT400.pdf . V prípade, že montáž na základe požiadavky klienta vykonávame my, je cena stanovovaná dohodou v závislosti na konkrétnych požiadavkách na zapojenie a počtu vozidiel  cca 40 €/vozidlo. V prípade výjazdov nad 100 km od nášho sídla je cena stanovovaná osobitnou dohodou zohľadňujúcou cestovné náklady.

 

Poštovné a balné

Ak sa rozhodnete montáž monitorovacej jednotky vykonať svojpomocne, alebo v servise podľa vlastného výberu, môžeme Vám monitorovaciu jednotku doručiť prostredníctvom poštového kuriera a to do 2 pracovných dní od objednávky. Poštovné a balné je 8 €/zásielka.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Využitie zariadení pre online GPS sledovanie kúpených u iných predajcov

V prípade, ak vlastníte zariadenie pre sledovanie GPS zakúpené u iného predajcu je cena za poskytovanie prístupu do našej aplikácie  pre on-line sledovanie a knihu jázd 20 €/rok/zariadenie. Možnosti pripojenia jednotlivých modelov konzultujte s našou technickou podporou. Aplikácia podporuje GPS trackery VT300, VT310, VT400, T1, MVT100, MVT340, MVT380, MT90, MT88, GT30, TK103A, TK103B a mnoho ďalších.

 


©2012-2017 Ing. Drahomír Vorlíček, Aquila Systems, s.r.o., SLOVAKIA