asystem.sk
online GPS monitorovanie vozidiel
                  
GPS SLEDOVANIE VOZIDIEL - online monitorovanie vozidiel v reálnom čase, telemetria.

CENNÍK GPS MONITOROVANIA VOZIDIEL
(vhodné aj pre motocykle, lode, stavebné a poľnohospodárske stroje)

 

Naše služby poskytujeme formou jednorazovej investície (bez akýchkoľvek ďalších poplatkov a faktúr) alebo formou pravidelných platieb za služby. GPS monitorovanie prebieha v reálnom čase. Všetky uvedené služby poskytujeme bez viazanosti.
 

Nie sme platcom DPH. Uvedené ceny sú koncové.
 

 GPS monitoring formou jednorazovej investície
(bez ďalších platieb a faktúr)

 

Monitorovanie vozidiel v rámci územia EÚ

bez ďalších poplatkov a faktúr


VT600EU

  250 €


cena zahŕňa monitorovaciu jednotku (monitorovavia jednotka - GPS tracker VT600), online sledovanie, knihu jázd a dátové služby (prenos údajov z monitorovacej jednotky na naše servery)  v krajinách Europskej únie, Nórska a Švajčiarska. Do zariadenia nevkladáte žiadnu SIM a neplatíte žiadne mesačné poplatky - jednorazová investícia.

Cena neobsahuje montáž monitorovacej jednotky do vozidla.

Služba umožňuje aj monitorovanie vozidla mimo územia EU (napr. Ukrajina, Srbsko, Albánsko atd.) - viď. nižšie.

 

Monitorovanie vozidiel v rámci územia Slovenskej republiky

bez ďalších poplatkov a faktúr


VT600SK

  205 €

cena zahŕňa monitorovaciu jednotku (monitorovavia jednotka - GPS tracker VT600) , online sledovanie, knihu jázd a dátové služby (prenos údajov z monitorovacej jednotky na naše servery)  v rámci Slovenskej republiky. Do zariadenia nevkladáte žiadnu SIM a neplatíte žiadne mesačné poplatky - jednorazová investícia.

Cena neobsahuje montáž monitorovacej jednotky do vozidla.


 

  GPS monitorovanie vozidiel formou pravidelných platieb za služby

(formou ročného predplatného)

 

 

Monitorovanie vozidiel v rámci územia EÚ
 
monit. jednotka VT600  + datove služby DATAEU na prvý rok prevádzky........ 130€
dátové služby DATAEU po ukončeni prvého roku ..........  60 € / rok

 

DATAEU - pravidelne spoplatňované dátové služby pre GPS monitorovanie vozidiel v rámci SR, krajín  Európskej únie, Nórska a Švajčiarska (ďalej len EU) s knihou jázd. Dátové služby sú zabezpečované prostredníctvom našej SIM. Cena neobsahuje montáž monitorovacej jednotky do vozidla.

 

 

Monitorovanie vozidiel v rámci územia Slovenskej republiky

monit. jednotka VT600 + datove služby DATASK na prvý rok prevádzky........ 120 €
dátové služby DATASK po ukončeni prvého roku ..........  45 € / rok

 

DATASK - pravidelne spoplatňované dátové služby pre monitorovanie vozidiel na území Slovenskej republiky s knihou jázd. Dátové služby sú zabezpečované prostredníctvom našej SIM. Využívanie tejto služby neumožňuje dodatočné povolenie dátového roamingu a je určené výhradne pre monitorovanie na území Slovenska. Cena neobsahuje montáž monitorovacej jednotky do vozidla.

 


 

  GPS monitorovanie vozidiel mimo územia EU

 

GPS monitoring vozidiel VT600EU a VT600 + datové služby DATAEU zabezpečuje GPS monitoring vozidiel aj mimo EU vo viac ako 200 krajinách sveta. Využívanie služieb monitorovania vozidiel mimo EU je spoplatňované 0,80 €/deň a platíte tak iba za skutočne vykonané jazdy. Za deň mimo územia EU považujeme každý kalendárny deň, v ktorom bolo vozidlo mimo EU bez ohľadu na dĺžku výjazdu. V prípade dlhodobého vyslania vozidla mimo EU je možné dohodnúť osobitne cenové podmienky podľa krajiny záujmu, alebo prerušenie GPS sledovania.

 

  GPS monitorovanie vozidiel bez našich dátových služieb

 

monitorovacia jednotka VT600 ....... 90 €

 

Telekomuniakčné služby potrebné pre GPS monitorovanie vozidla  si zabezpečuje zákazník na vlastné náklady u mobilného operátora podľa vlastného výberu.  Zariadenie dodávame už nastavené podľa požiadaviek zákazníka. Možné je nastavenie na overenie polohy formou SMS alebo pripojenie do nášho systému pre online GPS monitoring vozidiel.

Využívanie našej aplikácie pre sledovanie vozidla s knihou jázd je spoplatňované cenou na jedno pripojené zariadenie 12 €/rok.

 

 

 

Montáž zariadení

Montáž zariadenia je pomerne jednoduchá a umožňujeme klientom vykonať ju svojpomocne, alebo v autoservise podľa vlastného uváženia. Montáž si zákazník zabezpečuje na vlastné náklady. Montážny návod: VT600_instalacia.pdf . V prípade, že montáž na základe požiadavky klienta vykonávame my, je cena stanovovaná dohodou v závislosti na konkrétnych požiadavkách na zapojenie a počtu vozidiel  cca 30 €/vozidlo. V prípade výjazdov nad 100 km od nášho sídla je cena stanovovaná osobitnou dohodou zohľadňujúcou cestovné náklady.

 

Poštovné a balné

Ak sa rozhodnete montáž monitorovacej jednotky vykonať svojpomocne, alebo v servise podľa vlastného výberu, môžeme Vám monitorovaciu jednotku doručiť prostredníctvom poštového kuriera a to do 2 pracovných dní od objednávky. Poštovné a balné Vám poskytujeme bezplatne.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

 

Využitie zariadení pre online GPS sledovanie kúpených u iných predajcov

V prípade, ak vlastníte zariadenie pre sledovanie GPS zakúpené u iného predajcu je cena za poskytovanie prístupu do našej aplikácie  pre on-line sledovanie a knihu jázd 20 €/rok/zariadenie. Možnosti pripojenia jednotlivých modelov konzultujte s našou technickou podporou. Aplikácia podporuje GPS trackery VT300, VT310, VT400, T1, MVT100, MVT340, MVT380, MT90, MT88, GT30, TK103A, TK103B a mnoho ďalších.

 


©2012-2017 Ing. Drahomír Vorlíček, Aquila Systems, s.r.o., SLOVAKIA